t Is al vrouwenwerk Refreinen van Anna Bijns Van Anna Bijns levend en werkend te Antwerpen is veel werk bewaard voornamelijk in de vorm van refreinen gedichten met een vaste slotregel per strofe die het thema aangeeft Juist die rui

 • Title: 't Is al vrouwenwerk. Refreinen van Anna Bijns
 • Author: Anna Bijns Herman Pleij
 • ISBN: 9789021405599
 • Page: 164
 • Format: Paperback
 • Van Anna Bijns 1493 1575 , levend en werkend te Antwerpen, is veel werk bewaard, voornamelijk in de vorm van refreinen gedichten met een vaste slotregel per strofe die het thema aangeeft Juist die ruime overlevering, zowel in handschriften als in gedrukte boeken, geeft aan hoezeer haar virtuositeit al tijdens haar leven erkenning vond Maar ook in de moderne tijd wordtVan Anna Bijns 1493 1575 , levend en werkend te Antwerpen, is veel werk bewaard, voornamelijk in de vorm van refreinen gedichten met een vaste slotregel per strofe die het thema aangeeft Juist die ruime overlevering, zowel in handschriften als in gedrukte boeken, geeft aan hoezeer haar virtuositeit al tijdens haar leven erkenning vond Maar ook in de moderne tijd wordt zij steeds weer opnieuw ontdekt Heel recent bleken haar teksten ook identificatiemogelijkheden te bieden voor de vrouwenliteratuur In hoeverre haar werk dat verdraagt is nog de vraag Maar de uitbreiding van correctie van de traditionele beeldvorming is zeer welkom al te lang is Anna Bijns weggestopt in de hoek van de reformatiestrijd, waarin zij voornamelijk een even bitse als bekwame voorvechtster van de orthodoxie zou zijn Maar zij verdient een veel ruimere plaats in de Nederlandse letterkunde Als niemand v r haar weet zij een nieuwe literaire taal te scheppen, als instrument voor de emotionele en vakkundige

  • 't Is al vrouwenwerk. Refreinen van Anna Bijns « Anna Bijns Herman Pleij
   164 Anna Bijns Herman Pleij
  • thumbnail Title: 't Is al vrouwenwerk. Refreinen van Anna Bijns « Anna Bijns Herman Pleij
   Posted by:Anna Bijns Herman Pleij
   Published :2019-04-20T07:17:50+00:00

  About “Anna Bijns Herman Pleij

  1. Anna Bijns Herman Pleij says:

   De vader van Anna Bijns 1493 1575 , Jan Bijns, was kousen of eigenlijk broeken maker en wellicht ook rederijker Anna bracht haar jeugd door in het huis De Cleyn Wolvinne aan de Grote Markt nu nummer 46 Ze had een zuster, Margriete geboren in 1495 en een broer, Marten geboren in 1497 Na het overlijden van vader Bijns in 1516 verkocht Anna s moeder, Lijsbeth Voochs, het huis aan de Grote Markt om Marten en Margriete hun erfdeel te kunnen uitbetalen Marten en Anna betrokken samen met hun moeder vervolgens het huis De Patiencie in de Keizerstraat Marten opende er een schooltje waar ook Anna les gaf.Anna begon wellicht te schrijven aan het einde van de jaren 1510 of het begin van de jaren 1520 Ze onderhield hechte contacten met de minderbroeders in Antwerpen, wat een rol lijkt te hebben gespeeld in de felle anti Lutherse strekking van veel van Anna s gedichten Hoewel de vorm van haar literaire werk nauw aansloot bij dat van de rederijkers, is Anna als vrouw wellicht nooit lid geweest van een rederijkerskamer Ze onderhield wel nauwe contacten met rederijkers, ook buiten Antwerpen, zoals met de Brugse priester Stevin van den Gheenste Nog tijdens haar leven, in 1528, 1548 en 1567, verschenen verschillende gedrukte verzamelingen van haar refreinen Haar werk is ook overgeleverd in een aantal handschriften.Na het huwelijk van haar broer Marten in 1536 ging Anna in huis Het Roosterken wonen, dat schuins tegenover De Patiencie gelegen was Ze opende er zelf een schooltje, schreef zich in bij het schoolmeestersgilde en bleef er 37 jaar lang, tot 1573, les geven Twee jaar later overleed ze op 82 jarige leeftijd in de stad die ze tijdens haar leven nooit of slechts bij hoge uitzondering heeft verlaten.  2 thoughts on “'t Is al vrouwenwerk. Refreinen van Anna Bijns

  1. Een propagandaschrijver wordt gepromoveerd tot grote litteratuurauteur! Een krasse schooljuffrouw stelt haar angsten voor de hervormingen van Luther op schrift en wordt door de katholieke paterkes prompt tot grote held uitgeroepen. Uitgerekend in deze toen niet bepaald vrouwvriendelijke kringen wist men plots een vertegenwoordiger van het zwakke geslacht te appreciëren. Toch voelt zelfs een onkundige leek als ik wel aan dat deze dame haar stiel kent. Je moest toen rijmen volgens bepaalde regelt [...]

  2. Anna Bijns zou men nu bestempelen als een pre-feministe. Haar refreinen - en haar levensloop - tonen dat ze sterk in haar schoenen stond en geen blad voor haar mond naam. Naast het beschimpen van het huwelijk haalt ze ook de reformatie door het slijk. Het is een erg interessant werk om te lezen, ik vind haar persoonlijk een heel goede schrijfster, maar deze bundel is nog al lang in mijn ogen Persoonlijk zou ik het verkiezen om af en toe eens één of twee refreinen van haar te lezen (maar dat w [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *